sd
Prima pagina

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

Suport tehnic

Pentru rezolvarea problemelor referitoare la SIUI, SIPE şi CEAS care necesită asistenţă tehnică, vă rugăm să contactaţi serviciul HelpDesk astfel:

Versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare PIAS

Pe această pagină sunt publicate versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI, care includ modificările legislative survenite în urma noului Contract Cadru pentru 2023-2024 şi a normelor de aplicare ale acestuia şi alte modificări ulterioare, precum şi formularele de raportare aferente.

Pentru instalarea acestor update-uri trebuie sa descărcaţi fişierul corespunzător aplicaţiei pe care o folosiţi, din lista de mai jos. Nu trebuie să dezinstalaţi aplicaţia pe care o aveţi instalată, este însă necesară oprirea acesteia înainte de rularea unui update. Aceste update-uri se instalează prin suprascriere, păstrând însă datele pe care le-aţi introdus în baza de date.

Biblioteca middleware compatibila cu Cartea Electronica de Identitate (CEI/eID) si Cardul National de Sanatate (EHC)

Biblioteca middleware de interfatare Ceas.eCard.SDK.dll cuprinde modificari ce permit interactiunea cu ambele tipuri de carduri:

  • cardul de national de sanatate - EHC
  • cartea electronica de identitate eID - CEI

Versiune actualizată eCard.SDK 1.3.0.4 [19.12.2023]

  • conţine modificări pentru lucrul cu cardurile noi care conţin doar certificatul CNAS
  • semnarea cu cardul se realizează doar cu certificatul CNAS

Link descărcare versiune actualizată:

Specificaţii de interfaţare cu PIAS - pentru producătorii de aplicaţii software

Pe această pagină sunt publicate Specificaţiile de Interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice către Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS, extins cu Sistemele Informatice pentru Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

Documentaţia este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate şi are scopul de a facilita accesul la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+SIPE+CEAS.

Publicare versiune actualizată specificaţii de interfaţare

Se modifica schema de validare comuna tuturor Aplicatiilor de Prescriere/Eliberare, pentru implementarea Modificarii legislative cu aplicare din 01/06/2022 pentru DSK-Ingrijiri la domiciliu.

  • Prescrierea de pe contract de tip HC se face cu sursa Altele=3.
  • Manadatoriu de actualizat sunt aplicaţiile DSK-Ingrijiri la domiciliu si Apl de Eliberare Farmacii
Nomenclatoare pentru aplicaţiile de raportare PIAS

Pe această pagină sunt publicate nomenclatoarele actualizate pentru SIUI, conform cu structurile de date publicate în secţiunea Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software.

Aceste nomenclatoare nu conţin listele de medici în contract cu Casa de Asigurări. Listele de medici vor putea fi obținute în continuare de furnizori doar de la Casa de Asigurari Județeană cu care au contract.

Contract Cadru 2016-2017
  1. ORDIN 763/377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
  2. H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Kituri de instalare ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Această pagină conţine kituri de instalare pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice pentru SIUI+SIPE+CEAS. Puteţi instala pe calculatoarele dumneavoastră noile aplicațiile folosind linkurile de mai jos.

Asistentul de instalare descărcat de pe această pagină va configura automat calculatorul dumneavoastră pentru a putea rula noile aplicaţii instalând mai întâi componentele adiţionale necesare, iar apoi aplicaţia propriu-zisă. Asistentul de instalare detectează versiunea sistemului de operare, iar apoi identifică componentele lipsă pentru a le descărca şi instala doar pe acelea. Asistentul de instalare este proiectat şi testat pentru a rula atât pe sisteme pe 32 de biţi (x86) cât şi pe 64 de biţi (x64), versiunile pe care poate rula fiind detaliate în secţiunea de cerinţe tehnice din manualul de instalare pentru fiecare aplicaţie în parte.

Prescripţia Electronică

Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică (SIPE) îşi propune să asigure una din componentele esenţiale ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate din România, fiind un pas în direcţia alinierii la tendinţele din Uniunea Europeană.

SIPE reprezintă o extindere naturală a sistemul SIUI actual al CNAS punând la dispoziţie toate funcţionalităţile necesare introducerii prescrierii electronice a reţetelor compensate şi gratuite, suportate parţial sau integral din Fondul Naţional al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).