sd
Prima pagina

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

Suport tehnic

Pentru rezolvarea problemelor referitoare la SIUI, SIPE şi CEAS care necesită asistenţă tehnică, vă rugăm să contactaţi serviciul HelpDesk astfel:

Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software

Pe această pagină sunt publicate Specificaţiile de Interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS pentru aplicaţiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice către Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS, extins cu Sistemele Informatice pentru Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

Documentaţia este destinată producătorilor de aplicaţii informatice în domeniul medical şi al asigurărilor de sănătate şi are scopul de a facilita accesul la informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice către SIUI+SIPE+CEAS.

Versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI, care includ modificările legislative survenite în urma noului Contract Cadru pentru 2016-2017 şi a normelor de aplicare ale acestuia şi alte modificări ulterioare, precum şi formularele de raportare aferente.

Pentru instalarea acestor update-uri trebuie sa descărcaţi fişierul corespunzător aplicaţiei pe care o folosiţi, din lista de mai jos. Nu trebuie să dezinstalaţi aplicaţia pe care o aveţi instalată, este însă necesară oprirea acesteia înainte de rularea unui update. Aceste update-uri se instalează prin suprascriere, păstrând însă datele pe care le-aţi introdus în baza de date.

Versiune actualizată ale aplicaţiei de raportare SIUI-MF pentru conectarea la DES

Pe această pagină sunt publicate versiuni actualizate ale aplicaţiei de raportare pentru SIUI-MF pentru accesul la informaţiile din Sistemul Informatic pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES).

Acest sistem colectează şi consolidează date medicale relevante referitoare la starea de sănătate a pacienţilor şi le pune la dispoziţia medicilor atunci când pacienţii beneficiază de servicii medicale.
Dosarul Electronic de Sănătate conţine următoarele secţiuni:

Mai multe informaţii despre proiectul DES puteţi găsi pe siteul CNAS în pagina de prezentare a proiectului: Dosarul Electronic de Sănătate

Publicare versiune actualizată specificaţii de interfaţare

Se modifica schema de validare comuna tuturor Aplicatiilor de Prescriere/Eliberare, pentru implementarea Modificarii legislative cu aplicare din 01/06/2022 pentru DSK-Ingrijiri la domiciliu.

  • Prescrierea de pe contract de tip HC se face cu sursa Altele=3.
  • Manadatoriu de actualizat sunt aplicaţiile DSK-Ingrijiri la domiciliu si Apl de Eliberare Farmacii
Biblioteca middleware compatibila cu Cartea Electronica de Identitate (CEI/eID) si Cardul National de Sanatate (EHC)

Biblioteca middleware de interfatare Ceas.eCard.SDK.dll versiunea 1.3.0.1 cuprinde modificari ce permit interactiunea cu ambele tipuri de carduri:

Nomenclatoare pentru aplicaţiile de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate nomenclatoarele actualizate pentru SIUI, conform cu structurile de date publicate în secţiunea Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS - pentru producătorii de aplicaţii software.

Aceste nomenclatoare nu conţin listele de medici în contract cu Casa de Asigurări. Listele de medici vor putea fi obținute în continuare de furnizori doar de la Casa de Asigurari Județeană cu care au contract.

Contract Cadru 2016-2017
  1. ORDIN 763/377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
  2. H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
Manuale utilizator pentru aplicaţiile de raportare SIUI+SIPE+CEAS

Pe această pagină sunt publicate manualele pentru versiunile actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru noua versiune a SIUI.