Tutoriale
Siui-amb - servicii de urgenta si ambulante
Siui-clinic - servicii clinice de specialitate
Siui-cm - raportari concedii medicale
Siui-dializa - centru de dializa privata
Siui-disp - furnizori de dispozitive medicale
Siui-dom - servicii de ingrijire la domiciliu
Siui-farm-cd - farmacie cu circuit deschis
Siui-farm-ci - farmacie cu circuit inchis
Siui-mf - medici de familie
Siui-para - investigatii de laborator
Siui-pns - programe nationale de sanatate
Siui-angaj - raportari angajatori
Siui-reca - servicii de recuperare ambulatoriu
Siui-recs - servicii de recuperare sanatorii
Siui-spitale - servicii spitalicesti
Siui-stoma - servicii stomatologice